Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Õppevormi piirang


Info

Registreerumist ainele ainesse võib piirata õppevormiga (päevaõpe või sessioonõpe). Piirang seisneb selles, et ainele ainesse saavad registreeruda ainult määratud õppevormil õppijad.

Ainetele registreerumisel on aine juures tekst: Ainele registreerumine ei ole teie õppevormile lubatud (ÕKE 432 ja 64).

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetele registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainele Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.


Column
width50%

Restriction by form of study


Info

Registration for the course can also be restricted by the form of study. The restriction means that only learners of a definite form of study can register for the course.

At Registration for courses there is a text at the course: Registration for the course is not allowed for your form of study (clauses 432 and 64 of Study Regulations).

At registration for courses there is no active checkbox in front of the course title, and a text informing about the restriction is displayed (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner.


...