Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%


Info
ÕISi elektronteadete postkast on üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.


Info
Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija elektronteadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele. 

Teadete saatmise ja automaatselt saadetavate teavituste kohta saab täpsemalt lugeda järgmistest teemadest:

Children Display


Column
width50%


Info

SIS mailbox of electronic messages is one of the official means by which the university informs students.


Info
All the messages sent through SIS are sent to the learner’s mailbox of electronic messages and to email addresses provided in the learner’s contact data. 

You can read more about sending of messages and automatically sent notifications in the following themes: