Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%

Ainekoodi info


Aine tunnuseks on ainekood, mis luuakse ÕISi poolt automaatselt ainet õpetava struktuuriüksuse koodi alusel. Kasutuses olnud ainekoode ei anta uutele ainetele. Ainekood koosneb komponentidest, mis väljendavad aine kuuluvust mingile üksusele.

ÕISis piisab ainete otsimisel sellest, kui oskate eristada ainekoodi alguse järgi, millise struktuuriüksuse ainega on tegemist. Alates 01.01.2016 koonduvad senised struktuuriüksused 4 valdkonda ja jagunevad instituutideks. Ainekoodi algus võib sisaldada strktuuriüksuse uut (alates 01.01.2016) või vana (kuni 31.12.2015) tunnust.

Teaduskonnad kuni 31.12.2015

Arstiteaduskond

AR

Filosoofiateaduskond

FL

Kehakultuuriteaduskond

KK

Loodus- ja tehnoloogiateaduskond

LO

Majandusteaduskond

MJ

Matemaatika-informaatikateaduskond

MT

Sotsiaal- ja haridusteaduskond

SH

Usuteaduskond

US

Õigusteaduskond

OI


Kolledžid kuni 31.12.2015

TÜ Euroopa Kolledž

P2EC

TÜ Narva Kolledž

P2NC

TÜ Pärnu Kolledž

P2PC

TÜ Türi Kolledž

P2TC

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

P2VK


Struktuuriüksused alates 01.01.2016

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

HV

UsuteaduskondHVUS
Ajaloo ja arheoloogia instituutHVAJ
Eesti ja üldkeeleteaduse instituutHVEE
Filosoofia ja semiootika instituutHVFI
Kultuuriteaduste ja kunstide instituutHVKU
Maailma keelte ja kultuuride kolledžHVFC
Viljandi kultuuriakadeemiaHVVK
Sotsiaalteaduste valdkondSV
ÕigusteaduskondSVOI
MajandusteaduskondSVMJ
Ühiskonnateaduste instituutSVUH
Haridusteaduste instituutSVHI
Psühholoogia instituutSVPH
Johan Skytte poliitikauuringute instituutSVJS
Narva kolledžSVNC
Pärnu kolledžSVPC
Meditsiiniteaduste valdkondMV
Bio- ja siirdemeditsiini instituutMVBS
Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituutMVPT
Farmaatsia instituutMVFA
Kliinilise meditsiini instituutMVCM
Hambaarstiteaduse instituutMVST
Sporditeaduste ja füsioteraapia instituutMVSF
Loodus- ja täppisteaduste valdkondLT
Eesti mereinstituutLTMI
Füüsika instituutLTFY
Keemia instituutLTKT
Molekulaar- ja rakubioloogia instituutLTMR
Tehnoloogia instituutLTTI
Ökoloogia ja maateaduse instituutLTOM
Arvutiteaduse instituutLTAT
Matemaatika ja statistika instituutLTMSColumn
width50%

Course code information


The marker of a course is the course code which is created automatically by the SIS based on the code of the structural unit that teaches the course. Used course codes are not given to new courses. The course code consists of components that show that the course belongs to a certain unit.

To search for courses in the SIS, it is enough if you understand by the beginning of the course code to which structural unit the course belongs. From 01.01.2016, the earlier structural units were united into four faculties which are divided into institutes. The beginning of the course code can include either the new (from 01.01.2016) or the old (up to 31.12.2015) marker of the structural unit.

Faculties up to 31.12.2015

Faculty of Medicine

AR

Faculty of Philosophy

FL

Faculty of Physical Education and Sports Sciences

KK

Faculty of Science and Technology

LO

Faculty of Economics and Business Administration

MJ

Faculty of Mathematics and Computer Science

MT

Faculty of Social Sciences and Education

SH

Faculty of Theology

US

Faculty of Law

OI


Colleges up to 31.12.2015

UT European College

P2EC

UT European College

P2NC

UT Pärnu College

P2PC

UT Türi College

P2TC

UT Viljandi Culture Academy

P2VK


Structural units from 01.01.2016

Faculty of Arts and Humanities

HV

School of Theology and Religious Studies

HVUS

Institute of History and Archaeology

HVAJ

Institute of Estonian and General Linguistics

HVEE

Institute of Philosophy and Semiotics

HVFI

Institute of Cultural Research

HVKU

College of Foreign Languages and Cultures

HVFC

Viljandi Culture Academy

HVVK

Faculty of Social Sciences

SV

School of Law

SVOI

Faculty of Economics and Business Administration

SVMJ

Institute of Social Studies

SVUH

Institute of Education

SVHI

Institute of Psychology

SVPH

Johan Skytte Institute of Political Studies

SVJS

Narva College

SVNC

Pärnu College

SVPC

Faculty of Medicine

MV

Institute of Biomedicine and Translational Medicine

MVBS

Institute of Family Medicine and Public Health

MVPT

Institute of Pharmacy

MVFA

Institute of Clinical Medicine

MVCM

Institute of Dentistry

MVST

Institute of Sports Sciences and Physiotherapy

MVSF

Faculty of Science and Technology

LT

Estonian Marine Institute

LTMI

Institute of Physics

LTFY

Institute of Chemistry

LTKT

Institute of Molecular and Cell Biology

LTMR

Institute of Technology

LTTI

Institute of Ecology and Earth Sciences

LTOM

Institute of Computer Science

LTAT

Institute of Mathematics and Statistics

LTMS...