Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width50%

Aine kuulajate järjekorrast ainele registreerumine


Info
Koha vabanemisel saate teate ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast.


Info
Järjekorrast ainele registreerumise võimalus tekib kohe, kui aine kuulajate hulgas koht vabaneb. Automaatne vabade kohtade kontroll ja vastavalt sellele kirjade saatmine toimub aga kord ööpäevas. Kui isik on juba enne automaatset kontrolli järjekorrast ainele registreerunud, siis ta teavitavat kirja ei saa. 


Järjekorrast registreerumiseks täitke aine real olev märkeruut ja vajutage nuppu Registreeru valitud ainetele (vt joonis). Aine lisatakse Registreeritud ainete plokki. 

Info
Kui järjekorras olija pärast kirja saamist kolme päeva jooksul järjekorrast ainele ei registreeru, eemaldatakse ta automaatselt järjekorrast. 
Section


Column
width50%

Registration for the course from the waiting list


Info

When a vacancy appears, you will receive a message on your e-mail addresses entered into SIS, and the SIS Notifications. After that, you have three days (including the day when the message was sent) to register for the course or to give up the place offered.


Info

The opportunity to register for the course opens immediately when a place among participants becomes vacant. However, vacant places are checked automatically, and letters sent once a day. If a person has registered from the waiting list for the course before the automatic check-up, s/he will not receive a message.


To register for the course from the waiting list, fill the checkbox in front of the course and click the button Register for selected courses (see Figure). The course is added to the Registered courses block. 


Info

If you do not register for the course from the waiting list within three days from receiving the message, you will automatically be removed from the waiting list.