Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppetulemused

Õppetulemuste vaatamiseks valige menüüst Õppetulemused, avaneb teie õppetöö tulemuste vorm (vt joonis).

...

  • Kõigi - Kõigi tulemuste kaalutud keskmine hinne
  • Positiivsete - Positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne
  • Viimasel semestril - Viimase semestri tulemuste kaalutud keskminehinne-näidatakse viimase õpitud semestri kohta
  • Viimasel semestril positiivsete - Viimase semestri positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne - näidatakse viimase õpitud semestri kohta


Õppetulemused

Iga õppetulemuse kohta on eraldi real esitatud järgmised andmed (vt joonis)

...