Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
  • Kui aine eksamitele (arvestusele) kehtestatud piirarvud ei ole täitunud, saate valitud eksamit (arvestust) muuta hiljemalt neljandal päeval enne eksami toimumist. Näiteks, kui valitud eksam (arvestus) toimub 15. aprillil ja ainel on veel hiljem toimuvaid eksameid (arvestusi), siis saate valitud eksami (arvestuse) aega muuta hiljemalt 11. aprillil. Pärast seda kaob nupp registreerumiseks ja selle asemele kuvatakse luku ikoon infoga Eksami aega saab muuta varem, kui kolm päeva enne eksami toimumist.

  • Kui on kohustus valida aine eksam (arvestus) hiljemalt neljandal päeval enne esimese eksami (arvestuse) toimumist, siis lõpeb ka valitud eksami (arvestuse) muutmise võimalus selle päevaga. Näiteks, kui aine esimene eksam (arvestus) toimub 15. aprillil, siis valitud aega saate muuta hiljemalt 11. aprillil.  Pärast seda kaob nupp registreerumiseks ja selle asemele kuvatakse luku ikoon infoga Registreerimistähtaeg on möödas.

Kui olete registreerunud eksamile, näidatakse selle toimumise andmeid paksus kirjas ja rea lõpus on märge Registreeritud (vt joonis).

Image Modified

Eksami (arvestuse) muutmiseks vajutage eksamitele/kontrolltöödele registreerumise vormil selle aines mõne muu eksami toimumise real nupule Registreeru (vt joonis).

Image Modified

Eelnev registreering asendatakse uuega (vt joonis).

Image Modified

Info

Translation coming soon.