Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ainele registreerumiseks, vajutage menüüpunktile Registreeringud. Kuvatakse ainetele registreerumise vaade. Vaikimisi avanenud semestrit saate vajadusel muuta paremal ülaservas asuva raadionupu abil.

Image RemovedPilt

Registreeringute moodulis moodustab esimese ploki ainete otsingu vorm. Otsingu teostamiseks, sisestage otsinguväljale õppeaine koodi või nimetuse osa ning jõustage otsing, vajutades otsinguväljal luubi ikoonile või kasutades klahvi Enter. Tulemuseks kuvatakse otsingutingimustele vastavad ained.

...