Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postkasti sisendkausta reeglite eesmärk on lihtsustada kirjade sorteerimist kaustadesse. Reeglid käivituvad automaatselt igal sissetulnud kirjal ning iga sissetulnud e-kirja korral ja reegli tingimustele vastavad kirjad liigutatakse teie Sinu postkastis õigesse kausta. Järgmiste juhiste abil saate seadistada saad need reegli enda postkastis taolisi reegleidseadistada.

The purpose of inbox rules is to simplify sorting of incoming messages into folders. Rules will automatically check if incoming e-mails have all the conditions met which are set up in the rule and moves the e-mails to the desired folder. Below you can find instructions on how to set up such rules.1. Logige Logi sisse veebipostkasti aadressil http://mail365.ut.ee

1. Log into your e-mail account at http://mail365.ut.ee

2. Kui te olete oma postkasti sisse loginud, siis valige Valige ülevalt paremalt Sätted (hammasratta ikoonhammasrattakujuline nupp). Paremal avanenud menüüs valige vali kõige alt Meil. Vasakul avanenud menüüs valige Meil → Automaattöötlus → vali Meil Automaattöötlus Sisendkausta- ja korrastamisreeglid.

2. When you've logged in, choose Settings (Gear icon) on the top-right corner. Choose Mail from the bottom of the menu. In the new menu, which opened at the left side, choose Mail → Automatic processing → Inbox and sweep rules.

3. Vajutades "+" märgil Plussmärgile vajutades avaneb uus aken, kus saate omale saad lisada sisendkausta reegli lisada. Nime väljale kirjutate . Kirjuta väljale Nimi reegli nimi. Järgmisena Väljal Kui sõnum saabub ja vastab järgmistele tingimustele tuleb rippmenüüst valida sissetulnud kirja tingimus. Järgmises rippmenüüs Väljal Tee järgmist tuleb valida, mida reegli tingimusele vastava kirjaga teha. Järgmisel Näiteks on pildil on loodud reegel, mis teisaldab et kirjad, mis sisaldavad pealkirjas või tekstis sõna "konverents"„konverents“, kausta "Konverents".tuleb teisaldada kausta „Konverents“

3. Clicking on the "+" sign opens a new window where you can create a new rule for your incoming e-mails. In the Name field write the name of your rule. From the first drop-down menu choose a condition of the e-mail. From the second drop-down menu choose, what to do with the e-mail which meets the rule conditions. In the picture below is shown a rule which moves the e-mails that have the word "conference" in the subject or e-mail text into the folder "Konverents".

4. Kui loodud reegel on teie jaoks sobiv, siis vajutage vajuta OK.

4. When you've finished setting up the rule, click OK.

5. Kui te soovite soovid olemasolevat reeglit ajutiselt peatada, siis võtke reeglilt linnuke eest ära ning vajutage Salvesta.võta selle eest linnuke ära ja vajuta Salvesta

5. If you want to temporarily disable a rule, remove the tick in front of the rule and click Save.

6. Reegli täielikuks eemaldamiseks valige vali reegel ning "Kustuta", seejärel "Salvesta"., vajuta Kustuta ja seejärel Salvesta

6. If you want to delete a rule, choose the desired rule and click delete. After that, click Save.