Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Õppekava üldinfo
ois:_ÕIS2 Õppekava üldinfo


SEOTUD TEEMAD

Õppeakvade otsing

Info

Õppekava üldandmed sisaldavad õppekava kirjeldavat informatsiooni ning üldjuhul seda igal õppeaastal ei muudeta. Õppekavale vormistatakse igaks õppeaastaks, mil toimub õppekavale vastuvõtt, õppekava versioon.

Panel

Näide õppekava üldandmetest ÕISis.

SEOTUD TEEMAD

Õppeakvade otsing

Info

The general data of the curriculum contain information describing the curriculum and, as a rule, it is not changed every academic year. A curriculum version is prepared for the curriculum for each academic year when admission to the curriculum takes place.

PanelExample of general curriculum data in ÕIS .

RELATED TOPICS

Curriculum search