Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kirjade registreerimiseks otse Outlookist tuleb arvutisse paigaldada vastav plugin. Paigaldusinfo leiad aadressilt https://www.webware.ee/et/outlook-plugin/

Dokumendi hõlmamine Outlookist

...