Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siseveebis kuvatakse asendaja info töötaja profiilil vastava äraoleku juures (vt joonis).

Image Modified