Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Seoses sooviga propageerida lähetuse kuludokumentide elektroonset esitamist, on ära muudetud kuluaruandes olevad juhised kuludokumentide esitamise kohta. Uued juhised on järgmised (vt ka joonis):
"Kuludokumendid skaneerige või pildistage (jälgides, et kõik andmed oleksid nähtavad ja loetavad) ning lisage failina kuluaruandesse või saatke kaaskirja külge kinnitatuna (nupp "Trüki kaaskiri" töövoo alaservas, kui aruanne on saadetud kinnitamiseks) rahandusosakonda.
Image Removed

Info
 Elektroonilised kuludokumendid säilivad koos lähetuskorralduse ja -aruandega DHISis ning on vajadusel lihtsalt kättesaadavad nii TÜs (juhid, koordinaatorid jt) kui ka väljaspool (audiitorid, rahastajad).

...