Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
iconfalse

Teate pealkiri: Teile on tagastatud ostuarve

Tere!

Tartu ülikooli Ülikooli dokumendihalduse infosüsteemis on teile tagastatud arve. Arve tagastamisel tehtud kommentaar: arve tagastaja: tagastamise kommentaar (nt Kontrollija: palun märkida seotud riigihanke leping).  Arvet Arvet saate vaadata ja muuta siit: LINK

Tehniliste probleemide korral aitab teid DHIS kasutajatugi – dhis@ut.ee, tel 737 5606 või 737 6105.Info
iconfalse

Subject: A purchase invoice has been returned to you

Hello!

An invoice has been returned to you in the University of Tartu document management information system. Comment made upon return of the invoice: invoice returned by: comment (e.g. Verifier: please specify the related public procurement). The invoice can be viewed and edited here: LINK

In the case of technical problems please contact DHIS support service - dhis@ut.ee, tel 737 5606 or 737 6105.