Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Liides võimaldab konfigureerida e-postiaadressit postiaadressi edastama sissetulevate kirjade koopiaid teisele e-posti aadressile. See on kasulik juhul kui soovite ühte e-posti aadressit aadressi kasutada paljudele kontodele saadetavate e-kirjade kontrollimiseks. Samuti on võimalik edastada e-kirju programmile või neid hüljata.

...

Email Account Forwarders tabelis kuvatakse kõik e-postiaadressid, mis kasutavad suunajat e-posti ümbrsuunamiseks ümbersuunamiseks teisele aadressile või teenusele. 

...

  • See tekstiaken aktsepteerib kõigi serveri kasutajate kasutajanimesid.
  • Süsteemi kasutajatel pole avalikku e-posti aadressitaadressi.
   • Pipe to a program - sissetuleva e-posti automaatseks programmile suunamiseks, sisestage tekstiaknasse teerada programmile konto kodukausta suhtes, näiteks: utilities/support.pl . Põhjalikumalt lugege allpool asuvast Pipe to a Programm lõigust. 
   • Discard (mittesoovitav) - võimaldab hüljata sissetulevat e-posti ilma veateateta.

...

 • Kui Te ei kustuta cPanel'i kontot, millele e-post on suunatud, toimetatakse e-post mõlemale kontole.
 • Kui soovite suunata kõik sissetulevad kirjad ühelt kontole teisele, kuid ei soovi saada e-posti esimeselt kontolt, looge sunaja ühelt aadressilt, millel pole cPanel'i kontot.
  • Juba ekstisteeriva eksisteeriva konto korral, kustutage see cpanelcPanel'iltist. 

Pipe to a Program

Veenduge, et Teie skript kasutab õigeid faililube failiõiguseid (0700). oma skripti faililubade muutmiseks käivitage  chmod 0700 myscript.php command käsk, kus myscript.php esindab skripti asukohta ja failinime.

...