Liides võimaldab konfigureerida e-postiaadressi edastama sissetulevate kirjade koopiaid teisele e-posti aadressile. See on kasulik juhul kui soovite ühte e-posti aadressi kasutada paljudele kontodele saadetavate e-kirjade kontrollimiseks. Samuti on võimalik edastada e-kirju programmile või neid hüljata.

Teie konto konkreetse domeeni suunajate haldamiseks, valige Managing menüüst soovitud domeen.

NB!

Box Trapper funktsiooni (Home >> Mail >> BoxTrapper) kasutavate e-postikontode suunajate haldamiseks kasutage BoxTrapper Forward List funktsiooni.

E-posti konto suunajad

Email Account Forwarders tabelis kuvatakse kõik e-postiaadressid, mis kasutavad suunajat e-posti ümbersuunamiseks teisele aadressile või teenusele. 

Suunamisabilise lisamine

NB!

Oluline!

Discard funktsiooni ei ole soovitav kasutada, kuna saatjat ei teavitata, et e-kirja kohaletoimetamise nurjumisest.

Vajuta Add Forwarder.

Pipe to a Program

Veenduge, et Teie skript kasutab õigeid failiõiguseid (0700). oma skripti faililubade muutmiseks käivitage  chmod 0700 myscript.php käsk, kus myscript.php esindab skripti asukohta ja failinime.

Kasutage Pipe to a Program funktsiooni  e-posti info sõelumiseks ning erinevasse süsteemi sisestamiseks. Näiteks kasutage Pipe to a Program - funktsiooni e-kirja informatsiooni torusüsteemis edastamiseks programmile, mis sisestab e-kirja informatsiooni "ticket"-süsteemi. 

Kasutades Pipe to a Program funktsiooni , sisestage tee, mis on võrreldav Teie kodukaustaga, näiteks kasutage /home/user/ script.pl script .

Näiteks sisestage script.pl  Pipe to a Program, kus kasutaja esindab Teie kasutajanime.

NB!

PHP'd kasutades veenduge, et paigutasite oma koodi alguse ja lõpu-tag'ide vahele.

Skripti korrektse töötamise tagamiseks on vajalik, et see oleks käivitatav fail ning algama hashbang-reaga (#!).

Kui skript ei sisalda hashbang'i, sisestage Pipe to a Program tekstiaknasse tee perli või PHP tõlgendajale koos täisteega skriptile, näiteks:

/usr/local/bin/php /home/john/test.php

/usr/bin/perl /home/john/test.pl

Domeeni suunajad

Domeeni suunajad saadavad koopiaid kõigist domeeni sissetulevatest e-kirjadest teise domeeni. Domeeni suunajad kirjutavad sihtdomeeni vaikimisi aadressi üle.

 Forward All Email for a Domain - tabelis kuvatakse kõik Teie domeeniga seotud domeeni suunajad.

NB!

Domeenisuunajad edastavad e-posti ainult sel juhul, kui süsteem ei suuda seda kohale toimetada aadressile või automaatvastajale. Näiteks kui kasutaja saadab meili aadressile: john@example1.com võivad käivituda järgnevad tegevused:

Domeeni suunamisabilise lisamine

Domeeni suunamisabilise kustutamine

Domeeni suunamisabilise eemaldamiseks vajutage esmalt punast x ikooniga nuppu domeenisuunaja kõrval, mida soovite eemaldada ning seejärel vajutage Delete Domain Forwarder toimingu kinnitamiseks.