(Haldusliidese kodu >> Mail >> Email Accounts)

 

Liides võimaldab luua uusi ja hallata olemasolevaid kasutajaga seotud emaili kasutajaid.

E-posti aadressi lisamine

 • Sisestage e-posti aadress, mida soovite luua, Email teksti aknasse.
  • Omades rohkem kui ühte domeeninime ühe haldusliidese kasutaja all, veenduge, et valisite menüüst soovitud domeeninime.
 • Sisestage ja kinnitage uus parool vastavates tekstiakendes.
 • Kasutaja loomiseks vajutage nuppu Create Account

 

 • Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
 • Tugeva parooli loomiseks klõpsake Password Generator ikooni.
 • Sisestage MailBox Quota tekstiaknasse kvoot, mis defineerib kui palju kettaruumi võib konto kasutada e-kirjade hoidmiseks. Vähemkasutatud emailide jaoks on soovitav määrata väiksem limiit, et vähendada potentsiaalse parooli lekke puhul tekkivaid probleeme.

 

E-posti kasutaja muutmine

Sektsioon võimaldab kuvada tabeli kontol olevatest e-posti aadressite kohta järgnevat:

 • Kuvada kasutaja poolt hõivatud kettaruumi
 • Muuta parooli
 • Muuta kvoodilimiiti
 • Kustutada e-posti kasutajat
 • Võimaldab pääseda ligi kasutajale veebimeili kaudu
 • Kuvada emaili kliendi õigeks toimimiseks vajalikke sätteid

Parooli muutmine

Oluline!

Kasutage turvalist parooli, mis sisaldab vähemalt suur- ja väiketähti ning numbreid.

Parooli muutmiseks:

 • Klõpsake Change Password ikoonil vastava e-posti kasutaja kõrval, mille parooli soovite muuta.
 • Sisestage ja kinnitage uue parool vastavates tekstiakendes.
 • Klõpsake Change Password uue parooli salvestamiseks.
 • Kui Te ei soovi parooli muuta, vajutage Cancel.

Kvoodi muutmine

Ühele e-posti aadressile määratud kvoot defineerib konkreetse e-postikonto poolt säilitatava e-posti hulka megabaitides. Määratud limiidi ületamisel tagastatakse kõik sissetulevad kirjad saatjatele, teatega et adressaadi postkast on täitunud.


Kvoodi arvutamine ei hõlma e-postkasti prügikausta sisu.

Ei ole võimalik ületada haldusliidese kontole seatud kvooti.

E-posti kvoodi muutmiseks:

 • Klõpsake Change Quota ikooni.
 • Sisestage uus e-posti kvoot megabaitides vastavasse tekstiaknasse. Piiramatu konto loomiseks vajutage Unlimited.
 • Uue väärtuse salvestamiseks vajutage Change Quota. Kvoodi säilitamiseks vajutage Cancel.

E-posti aadressi kustutamine

 • Vajutage Delete nuppu vastava kasutaja järel, mida soovite eemaldada.
 • Kinnitamiseks tuleb veel vajutada uuel tekkinud ribal Delete nuppu.

 

Veebmaili ligipääs

Emaili kontole on võimalik ligi pääseda ka veebimeili kaudu, selleks:

 • Vajutage soovitud e-posti aadressi konto More nuppu.
 • Valige menüüst Access Webmail võimalus.
 • Sisestage ettenähtud tekstiaknasse parool.
 • Klõpsake Log in.

Et iga kord ei peaks sisenema kõigepealt haldusliidesesse, et saada ligipääsu, on võimalik saada ka veebimeilile ligi nii:

 • domeeni.nimi/webmail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/webmail)
 • domeeni.nimi/mail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/mail)

Ei ole vaja karta järgnevat edasisuunamist. See on normaalne. Seal lehel tuleks sisestada emaili konto aadress täispikas mahus ja parool.