Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hallake lihtsalt üle võrgu suuri andmekoguseid. MySQL andmebaasid on vajalikud paljude võrgurakenduste, näiteks teadetetahvli (bulletin boards),sisuhaldussüsteemide ja interneti ostukärude kasutamiseks. Põhjalikumalt, lugege dokumentatsiooniAndmebaasid võimaldavad endas hoida struktureeritud andmeid ja nendest on väga lihtne neid kätte saada rakenduste jaoks. Andmebaasid on tihti vajalikud erinevate veebirakenduste jaoks. MySQL on üks kahest andmebaasi mootorist mida meie pakume. Teiseks on PostgreSQL

Andmebaasi loomine

 • Kirjutage New Database all asuvasse aknasse andmebaasi nimi, näiteks Andmebaas
 • Vajutage Create Database nuppu.

...

 • Kirjutage Username aknasse kasutajanimi näiteks Kasutaja. Kasutajanime pikkus on 15 tähemärki - miinus haldusliidese kasutajanimi, mida lühendatakse, kui see liiga pikk peaks olema.
 • Kirjutage Password või ja Password Again akendesse parool, pikkusega kuni 100 tähemärki ning sisaldab suur- ja väiketähti, numbreid, kirjavahemärke ja sümboleid.
 • Uue parooli Parooli saab ka genereerida. Selle loomiseks vajutage peale kasutajanime kirjutamist Password Generator nuppu. Kopeerige ja salvestage kuvatud parool. ning klõpsake 
  I have copied this password in a safe place, ees asuvat ruutu, et sinna tekkiks linnuke ning seejärel vajutage Use Password nuppu.

...

Current databases - tabel kuvab infot kontoga seotud andmebaaside kohta:Image Removed

 • Database - andmebaasi nimi
 • Size - andmebaasi suurus
 • Privileged Users - andmebaasi käsitsemisõigusega kasutajad
 • Actions - klõps sobival ikoonil võimaldab andmebaasi  ümber nimetada või kustutada.

Image Added

MySQL kasutaja nime muutmine

...

 

Sisesta uus kasutajanimi "New Username" tekstiaknas tekstiaknas.

NB! MySQL piirab kasutajanime pikkust 16 tähemärgiga, arvestades andmebaasi eesliite tähemärgid kasutajanime hulka. 

Näiteks:

andmebaas eesliitega "db_" võimaldab kasutada 13 tähemärgi pikkusega kasutajanimesid.

...

Tugeva parooli loomiseks vajutage Generate Password nuppu. Põhjalikumalt Password Generator kohta lugege dokumentatsioonist.

Vajutage Change Password  nuppu.

Andmebaasi muutmine

Andmebaasi kontrollimine

Serveris esinevate andmebaasirikete korral võimaldab kontrollida andmebaase, võimalike vigade leidmiseks.

Check Database manüüs valige andmebaas, mida soovite kontrollida.

...

Vajutage Check Database nuppu.

cPanel käivitab kontrolimisskripti, tagamaks andmebaaside korrektne funktsioneerimine.

Avastades rikke andmebaasis, kuvab süsteem katkise tabeli nime.

Check Complete sõnumi kuvamise korral funktsioneerib andmebaas korrektselt.

Image Removed

Andmebaasi parandamine

Võimaldab parandada katkist andmebaasi.

Image Removed

Repair Database menüüs valige andmebaas, mida soovite parandada.

Vajutage Repair the Database nuppu.

cPanel käivitab skripti andmebaasi automaatseks parandamiseks.

NB! Parandamise ebaõnnestumisel püüab süsteem aidata leida rikkis andmete allikat.

Kasutajaõiguste muutmine

Võimaldab muuta kasutaja õigusi andmebaasi käsitsemisel.

...

Privileged Users veerus klõpsake x X-ikooni kasutaja kõrval, keda soovite kustutada.

...

Kasutaja andmebaasist eemaldamiseks vajutage "Revoke Users Privileges" nuppu nuppu.

Andmebaasi ümbernimetamine

...

Endine andmebaas ja selle load kustutatakse.

NB! Ühe sammu ebaõnnestumisel esimesest kolmest kuvab süsteem veateate ning püüab taastada andmebaasi esialgset olukorda. Taastamisprotsessi ebaõnnestumisel tekkinud rikkeid kirjeldatakse API funktsiooni veavastusesSee ei ole garanteeritud õnnestuma, sel puhul palume ühendust võtta veebiserveri administraatoritega, kes on võimelised taastamist kaasa aitama.

Harva loob süsteem teise andmebaasi edukalt, kuid ei suuda kustutada eelmist andmebaasi. Seljuhul väljastab API funktsioon  vastavasisulise veateate, näiteks et eelmist andmebaasi või selle lube ei õnnestunud kustutada.