Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nextcloud on Tartu Ülikooli poolt pakutav teenus failide hoidmiseks pilves ja nende sünkroniseerimiseks erinevate kasutajate, arvutite ja nutiseadmete vahel.

Erinevus teistest sarnastest teenustest (nt Dropbox, Google Drive) seisneb selles, et faile hoitakse Tartu Ülikooli enda serveris.

Igale kasutajale on eraldatud 50 GB ruumi.

Nextcloud is a cloud based service provided by the University of Tartu for sharing files and documents between people and different devices.

The difference between Nextcloud and other cloud based file sharing services (i.e Dropbox, Google Drive) is that the files are stored on the University of Tartu servers.

Every user is provided with 50 GB of cloud storage.

Nextcloud kliendi installeerimine

Installing Nextcloud client


Image Removed

Image Added


  • Kasutajatunnuse ja parooli väljale sisestage TÜ keskne kasutajatunnus/parool


  • Viimasel lehel connect nuppu vajutades ongi seadistus tehtud ja saab hakata Nextcloudi kasutama.


           Image Removed
  • Enter https://owncloud.ut.ee/owncloud as the server address. 
    Image Removed
  • When prompted for a username/password, enter your University of Tartu credentials.


  • Press connect and your Nextcloud client is ready to use.

 

OwnCloudi kasutamine üle veebi

Using OwnCloud in the browser