Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui aine on avatud ka üksikuid tasemeõppe aineid kuulavatele täiendusõppijatele, täitke aine üldandmete muutmise vormil, märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana (vt joonis). Märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana on ainult ainel, mille liik on Tavaline aine.