Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Excerpt Include
ÕISi logimine
ÕISi logimine
nopaneltrue
Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleABI ÕISI KASUTAMISEL

Include Page
Abi ÕISi kasutamisel
Abi ÕISi kasutamisel

Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleÕISi ABC

 Õppija tegevustest ÕISis annab lühiülevaate ÕISi ABC, mis on kolmes neljas formaadis:

Column
width40%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleUUDISED
borderStylesolid

 

Blog Posts
max1
contentexcerpts

Vanemad uudiseid

Column