Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õpitud semester on semester, mille jooksul õppijal on õppekohal õppimise päevi vähemalt 70 (pool või üle poole semestrist) ja mil õppija viibis akadeemilisel puhkusel ja/või pikendatud nominaalajal alla 70 päeva (alla poole semestrist). Kui akadeemilisel puhkusel ja/või pikendatud nominaalajal ollakse üle poole semestrist (üle 70 päeva), siis seda semestrit ei loeta õpitud semestriks.

...