Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • arvutada kumulatiivselt iga semestri lõpus puuduolev maht ning hüvitamisele kuuluv maht
  • arvutada õppekava täitmise % EHISesse edastamiseks
  • arvutada õppekava täitmise % erialastipendiumi taotlemiseks ja (ilma VÕTAta) tulemusstipendiumi taotlemiseks

Alates 2013/2014. õa sisseastunud üliõpilastel on EHISesse edastatud õppekava täitmise % on aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel.

...