Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width40%


Panel
titleSisukord
Table of ContentsColumn
width60%

 Asendaja lisamine

Info
  • Asendaja, tema õigused ja asendamise perioodi saab märkida ka üksuse sekretär ja saata töötaja vahetule juhile kinnitamiseks. Vt täpsemalt ...
  • Vajadusel saab asendamise juhi asemel kinnitada töövoo administraator, selleks kontakteeruge kasutajatoega.

...

Põhjuse valimiseks vajutage veerus Põhjus nupule Otsi ja valige sobiv äraolek, millega soovite asendamise siduda. (vt.joonis)

 


Asendaja otsimiseks vajutage veerus Asendaja nupule Otsi (vt joonis)

 


Asenduse liigi määramine

Veerus Asenduse liik määrake asenduse liik (vt joonis). Võimalikud valikud on: Kõik (vaikimisi valik), Allkirjaõigus, Finantsallika käsutamine ja Varade nimekirja haldamine.

...

  • Valik Kõik hõlmab kõiki õigusi. Näiteks kui asendataval on elektroonilise kinnitamise õigus ja finantsallika käsutamise õigus, siis valikuga Kõik antakse asendajale mõlemad õigused.

...