Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Uue lähetuskorralduse lisamisel on korraldusele vaikimisi lisatud korralduse lisaja nimi (NB! kui isikul on mitu nime kasuta eesnime esimest nime ja perekonnanime või lisa viiamne nimeosa , näitkes Milvi Pilve Milviku puhul Milvik ,) ja ametikoht (vt joonis). Töötajaid saab juurde lisada nupule Lisa lähetatav ning eemaldada nime järel olevale punasele ristikesele vajutades.

...