• Korralduse väli Lähetatav tähistab lähetusse minevat töötajat. Lähetatavaks saab lisada ainult töölepinguga töötajaid.
  • Korraga on võimalik samade andmetega lähetuse töövoog luua mitme töötaja tarvis. Selleks tuleb uut lähetuskorraldust vormistades lisada sellele kõik need töötajad. Pärast salvestamist tekib igale korraldusele lisatud lähetatavale olekus "Korralduse projekt" töövoog, mida saab lähetatav (sekretär) vajadusel täiendada ja mis tuleb eraldi kinnitamisele saata. Kinnitamiseks saab töövoo saata lähetatav ise või üksuse sekretär.
  • Uue lähetuskorralduse lisamisel on korraldusele vaikimisi lisatud korralduse lisaja nimi (NB! kui isikul on mitu nime kasuta eesnime esimest nime ja perekonnanime või lisa viiamne nimeosa , näitkes Milvi Pilve Milviku puhul Milvik ,) ja ametikoht (vt joonis). Töötajaid saab juurde lisada nupule Lisa lähetatav ning eemaldada nime järel olevale punasele ristikesele vajutades.

  • Kui korraldusele lisatud töötajal on mitu ametikohta (vt joonis), valige rippmenüüst sobiv. Vastavalt tehtud valikule muutuvad ka lähetuskorralduse andja andmed.