Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Programmijuhi juhendid
ois:_Värvid - Programmijuhi juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Kuidas õppekava andmeid muuta? - Ho to change curriculum data?
ois:_ÕIS2 Kuidas õppekava andmeid muuta? - Ho to change curriculum data?