Child pages
  • Sisenemine TÜ infosüsteemidesse

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Täiendavat abi infosüsteemidesse sisenemise kohta saab Tartu Ülikooli arvutiabist E-R N 8.00-17.00 ja R 8.00-16.30. Arvutiabi poole saab pöörduda meiliaadressil arvutiabi@ut.ee või tel 737 5500.