Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Lisasin inglisekeelse juhendi

Eduroami seadistamiseks kasutage tarkvarapaketi "Network Manager" abi. Juhul kui teil see ei ole installeeritud, siis paigaldage sõltuvalt oma töölauakeskkonnast

...

kas network-manager-kde

...

 või network-manager-gnome.

To configure Eduroam, use the Network Manager. In case it isn't installed on your system, install it using the following commands, that depend on your desktop environment - network-manager-kde or network-manager-gnome.

Seadistamine

Antud juhend on koostatud töölauakeskkonna LXDE baasil, kuid sarnased väljad leiate ka Gnome ja KDE Network Manager aknas.

1. Otsige oma töölaualt üles Network Connections ikoon ja tehke sellel hiire vasak klõps ning valige

...

saadaolev eduroam

...

 nimeline levi. Kui te seadistamise hetkel levis ei ole, siis peate looma uue traadita võrguühenduse "Create New Wireless Network..."
Image Modified

Configuration

The following instructions are based on the LXDE desktop environment. The fields are very similar to Gnome and KDE Network managers.

1. Locate the Network Connections icon on your desktop and left click on it. Select the eduroam network. In case the network is not in range, you will need to configure it using the "Create New Wireless Network" option.
Image Added 

2. Avanenud aknas täitke väljad:

 • Wireless Security: WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication: PEAP
 • Inner Authentication: MSCHAPv2
 • Username: TÜ kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee
 • Password: teie parool
  Image Modified

2. Enter the following settings in the new window, that just opened:

 • Wireless Security: WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication: PEAP
 • Inner Authentication: MSCHAPv2
 • Username: your University of Tartu username with @ut.ee added in the end - username@ut.ee.
 • Password: the password associated with your account.
  Image Added 

3. Seejärel vajutage "Connect".

3. Click "Connect".

4. Kui teid

...

hoiatatakse CA sertifikaadi mitte valimise eest, siis

...

vajutage Ignore
Image Modified

4. When you get a warning about a missing CA certificate, click Ignore.
Image Added 

5. Kui traadita ühendus on loodud, siis näitab Network Manager ikoon levi klaliteeti.
Image Modified

5. When the connection has been established, the Network Manager icon will display the signal strength of the network.
Image Added