Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note

NB! Soovitame kasutada GlobalProtect VPN klienti Windowsi või MacOS Xi jaoks, kuna OpenVPN litsentside arv on piiratud


Note

NB! We recommend to use GlobalProtect VPN client for Windows or MacOS X as we have only limited amount of OpenVPN licenses.


Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on teil võimalik kasutada virtuaalse privaatvõrgu (ingl virtual private network, VPN) tunnelit. Kui te olete loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu interneti liiklus krüpteeritakse ja suunatakse läbi ülikooli võrgu.

VPN ühenduse kasutamine annab teile võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid nagu näiteks jagatud võrguketaste külge haakimine või printimine. VPN ühendust võite kasutada ka TÜ võrgus olles (kui te ei ole kindlad antud lokaalvõrgu turvalisuses), mitte ainult väljastpoolt TÜ võrku.

You can use a secure VPN tunnel to communicate with the University of Tartu’s computer network. When you have established a VPN connection from your personal device, all internet traffic will be encrypted and routed through University network.

Using a VPN connection will allow you to use the internal services of the University of Tartu’s computer network. These services include using network drives and printing. You can also use the VPN connection on-site (in case you need additional security in the local network), not only off-site.

GlobalProtect VPN-i klient

PaloAlto GlobalProtect VPN on eelistatud programm ülikooli VPN-teenuse kasutamiseks Windows ja MacOS X arvutitele. Tarkvara sobib nii 64- ja 32-bitisele Windowsile kui ka MacOS X-le.

GlobalProtect VPN client

Paloalto GlobalProtect VPN is is the recommended VPN solution for connecting to the University of Tartu’s computer network with Windows or MacOS X computers.  GlobalProtect can be installed on Windows 64-bit, Windows 32-bit and MacOS X.

OpenVPN-i klient

OpenVPN  on lahendus, millega saame VPN-i pakkuda ka Linuxile. Samas ka 64-bitisele Windowsile ning MAC OS X-le. OpenVPN litsentside hulk on piiratud.

OpenVPN client

The OpenVPN client supports clients with Linux and also with 64-bit Windows and OS X platforms. Number of OpenVPN licenses are is limited.