Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info


Excerpt

Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale on https://ois2.ut.ee

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.


Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on ülikooliga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev, töösuhte lõpukuupäev vms).
Info


Excerpt

Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS for learners is https://ois2.ut.ee

Link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID.


Logging in is possible when the person has an active relationship with the university. You lose the right to log in to the SIS when the relationship with the university expires (date of deletion from the matriculation register, end date of study, end date of work relationship, etc).Include Page
ois:_ÕIS 2 logimine
ois:_ÕIS 2 logimine


Info

Esmakordsel ÕISi logimisel, pärast üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha tekkimist, küsitakse õppijalt kinnitust Tartu Ülikoolis õppimist reguleerivate õigusaktidega tutvumise kohta.Info

When logging in to the SIS for the first time, after the study place of a student or international student was created, the learner is asked for confirmation about having read the regulations concerning studies at the University of Tartu.