Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • õppekohtade koguarvu
  • õppekava versiooni kinnitajat
  • õppekava sisu lühikirjeldusi eesti ja inglise keeles
  • nõudeid õppekava lõpetamiseks
  • kui peaeriala valitakse kahes osas, siis märget selle kohta
  • moodulite ja ainete loetelu (ühe ja sama õppekava ainete loetelu võib erinevatel õppeaastatel varieeruda)
  • ainete valikuvõimaluste kirjeldusi

...