Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppeplaani Õppeplaan on vorm, kuhu pannakse kirja teises kõrgkoolis läbitavad ained ja need õppekavas ettenähtud ained, mille mille asendamist üliõpilane taotleb. Nii saab lasta plaanitud ainete sobivuse õppekavasse ette ära hinnata. Õppeplaan tehakse enne teise kõrgkooli õppimaasumist.

...