Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suunamoodul on bakalaureuseõppekava õppeainete moodul (kogum) valdkonna- ja/või õppekavasiseseks spetsialiseerumiseks. Suunamooduli õppeainete valimise tingimuseks võib määrata eeldusaineid kuni 12 EAP mahus.

...

Õppekava ülesehitus

Moodulite registreeriminevalimine