Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppekorraldusega seonduvaid otsuseid saab üliõpilane vaidlustada. Otsuste vaidlustamise korra ja protsessi kohta loe lähemalt üliõpilasele kodulehelt