Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ülikool teavitab ÕISi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms). Info korralduste  ja teated õppetöö kohta saadetakse üliõpilase ÕISi elektronteadete postkasti ning kõigile üliõpilase kontaktandmetesse märgitud e-posti aadressidele, millega ülikool loeb teate edastatuks.

SEOTUD TEEMAD

TÜ e-postkasti kasutamine