Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Täiendusõppeprogrammide otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Täiendusõppeprogrammid.
 • Avaneb täiendusõppeprogrammide otsingu vorm, mille ülaservas on rippmenüüd, sisestusväljad ja märkeruudud programmide otsingutingimuste määramiseks (vt joonis).

Image RemovedImage Added

 • Programme on võimalik otsida järgmiste tunnuste järgi.

...

 1. Valdkonna järgi otsimiseks määrake Valdkond rippmenüüst sobiv valdkond (haridusteadused, humanitaarteadused, loodusteadused, meditsiin, sotsiaalteadused, sporditeadused ja täppisteadused).
 2. Nimetuse järgi otsimiseks sisestage väljale Nimetuse osa programmi nimetus või selle osa.
 3. Õppejõu järgi otsimiseks vajutage väljal Õppejõud nupule Otsi ja ning otsige avanenud isiku otsingu vormi kaudu isikuregistrist sobiv isik. Isiku valimiseks otsingutingimuseks vajutage tema ees- või perekonnanime lingile.
 4. Õpetamise keele järgi otsimiseks määrake Õpetamise keel rippmenüüst sobiv keel.
 5. Õpetamisviisi Õppevormi järgi õpetamiseks määrake Õpetamisviis Õpppevorm rippmenüüst sobiv õpetamisviis (auditoorne õpe, täielikult veebipõhine õpe, osaliselt veebipõhine õpe lähiõpe, põimõpe, veebiõpe või õpe posti teel).
 6. Hinna järgi otsimiseks sisestage väljale Hind vastav hinnavahemik, hinna alam- või ülempiir.
 7. Toimumisaja järgi otsimiseks sisestage väljale Toimumise aeg vastav periood, toimumise varasem või hilisem kuupäev.
 8. Toimumiskoha järgi otsimiseks määrake Toimumiskoht rippmenüüst sobiv riik. Kui määrata toimumiskohaks Eesti, on võimalik täiendavalt määrata sobiv maakond või Tartu ja Tallinn.
 9. Võimalik on otsida programme nende toimumise liigi (ümberõpe, tellimisel, suveülikool, rahvusvaheline suveülikool, talveülikool,väärikate ülikool, õppejõudule, õpetajale, EETA, õpetajate baaskoolitus, MOOC) järgi. Selleks täitke väljal Toimumise liik sobiva liigi juures märkeruut.

Kui otsingutingimused on määratud

...

, siis vajutage nende all nupule Otsi.

Image Removed

Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavad programmid ja nende toimumised

...

.

Image Removed

 • Leitud programmid on vaikimisi järjestatud toimumise alguskuupäeva järgi kasvavalt. Võimalik on neid sorteerida veel nimetuse, mahu ja toimumiskoha järgi. Sorteerimiseks vajuge vastava veeru pealkirja lingile.
 • Programmi andmete vaatamiseks vajutage programmi nimetuse lingile. Avaneb programmi vaatamise vorm (vt joonis).

...