Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning

Kolmapäeval, 21. veebruaril kell kl 21–23 toimuvad IT osakonna korrapärased hooldustööd ja sel ajal võib IT-teenustes olla lühiajalisi katkestusi. 

Kui pärast hooldustöid esineb teenuste kasutamisega probleeme, andke IT osakonnale teada IT portaali või e-posti aadressi arvutiabi@ut.eeImage Removed kaudu.

Warning

 On Wednesday 21st February from 9pm to 11pm, the IT department will be carrying out routine maintenance work and there may be brief disruptions to IT services during this time.

If there are problems with the use of services after the updates, please inform the IT department via the IT Helpdesk or the e-mail address arvutiabi@ut.ee.

Section


Column
width100%


Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#FFD099
borderStylesolid
titlePROGRAMMIJUHI TEGEVUSED - ACTIVITIES OF THE PROGRAMME DIRECTOR


Section


Column
width50%


Column
width50%
Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#FFD099
borderStylesolid
titleTEEMAD - TOPICS


Section


Column
width50%
PROGRAMMIJUHI MENÜÜ

Töölaud

Teated

Minu õppekavad

Minu programmid


ÜLDINE

Tunniplaanid

Õppeained

Õppekavad

Täiendusõpe

Akadeemiline kalender


Column
width50%

DIRECTOR MENU

Dashboard

Messages

My curricula

My programmes


GENERAL

Timetables

Courses

Curricula

Continuing education

Academic calendar
Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#FFD099
borderStylesolid
titleÕIS, ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS JA ROLLID - SIS, USER PRIVILEGES AND ROLES


Section


Column
width50%

Programmijuhid kasutavad ÕIS1 ja ÕIS2 keskkondi.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil. Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga ja tema ametiülesannetest.

  • ÕIS 1 keskkonnas on programmijuhi õigused kinnitatud õppekavva programmijuhina lisatud isikul, kelle programmijuhiks olemise periood kestab. Vajadusel lisab ÕISi kasutamiseks täiendavad õigused programmijuhi ametikirjelduses fikseeritud tööülesannete tegemiseks struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.
  • ÕIS 2 keskkonnas on programmijuhi roll kinnitatud õppekavva programmijuhina lisatud isikul, kelle programmijuhiks olemise periood kestab.


Uueks ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...


Column
width50%

Programme directors use the SIS1 and the SIS2 environments.

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. For details read...


SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation with the university (public user, learner, etc.) and their .

  • In SIS 1, a person added as a programme director to a confirmed curriculum has the rights of a programme director while their period of being a programme director lasts. Addidtional rights for the use of SIS are granted by the SIS coordinator of the structural unit in accordance with the duties fixed in the job description of the programme director. 
  • In SIS 2, a person added as a programme director to a confirmed curriculum has the role of a programme director while their period of being a programme director lasts.


How new staff members can become SIS users: For details read...Section


Column
width50%


Info

Oma rolli funktsioonide ning tegevustega saad tutvuda ÕIS2 demokeskkonnas.Column
width50%


Info

You can get acquainted with the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.

Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#FFD099
borderStylesolid
titleABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING SIS

Include Page
Abi ÕISi kasutamisel - Help with using SIS
Abi ÕISi kasutamisel - Help with using SIS