Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Profiil - Konto sätted
ois:_ÕIS2 Profiil - Konto sätted

Profiili Konto sätted lehele kuvatakse:

The Account settings page displays: