Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Massiline digitembeldamine ja saatmine võimaldab korraga digitembeldada palju faile ja kohe need ka välja saata isikutele, kes on dokumendikandel kontakti lahtris. 

Eeldused:

 • dokumendid on loodud dokumendiliikidena millel on digitembeldamine lubatud (

...

 • digiallkirjastatav fail

...

 • ).
 • kandel on vähemalt üks

...

 • Digidoc vormingus fail. 
 • Kande kontaktiväljal (saaja) olevale kontaktile on lisatud ka isiku või asutuse e-posti aadress. Kui e-posti aadressi

...

 • ei ole lisatud, siis ei saa automaatselt

...

 • digitembeldada ja välja saata. Siis tuleb seda teha kande pealt ühekaupa ehk kasutada tavalist digitembelda ja saada funktsionaalsust. Selle kohta saad lähemalt lugeda siit. 

Nipp! Kui teed palju ühataolisi dokumente (nt Tõendeid), mis erinevad üksteisest vaid saaja nime poolest, oleks mõistlik üks tõendi kanne salvestada ja teiste tegemiseks kasutada "Dubleeri" nuppu, mis dubleerib andmed lahti olevalt kandelt ning loob uue dokumendi samade andmetega. NB! Dubleerida on võimalik ka faile, aga siis tuleb failis ise vajalikud muudatused teha.

...


Kui kõik dokumendid on loodud ja soovid massiliselt digitembeldama minna, siis ava DHISi avaleht. 

Masstembeldamist ootavad kanded on avalehel parempoolses plokireas kõige

...

esimesed

Image Modified

Vaikimisi kuvatakse plokis kuni 10 kannet

...

. Ploki päises "Digitembeldatavad kanded" sulgudes

...

olev arv näitab

...

palju tegelikult on digitembeldamist ootavaid kandeid. 

Masstembeldamise alustamiseks, vajuta ploki paremas ääres olevat halli "Massdigitembelda" nuppu.

Avaneb vaade, kus on nimekirjas vastavalt dokumendi liigile kuvatud kõik kanded, mida on võimalik massiliselt digitembeldada. 

NB! Nimekirjas kuvatakse vaid sinu loodud dokumente (nendest liikidest millel on digitembeldamine lubatud) ja millel ei ole veel ühtegi allkirja. Seega kui soovid tembeldada sellist  dokumenti, millel on juba kellegi digiallkiri, pead seda tegema otse dokumendikandel. Masstembeldamise vaatesse seda ei kuvata. 

Image Modified

Avanevas vaates saad tutvuda veelkord dokumendiga (kuvatud on ka digikonteineris olevad failid, mis võimaldavad kohe kiiresti üle vaadata failid, mida tembeldama hakatakse).

Vaikimisi on kõikidel failidel linnuke

...

ees. Kui

...

soovid mõnda dokumenti

...

digitembeldamisest välja jätta, võta selle rea eest

...

lihtsalt linnuke ära.

Digitembeldamiseks vajuta lehe parempoolses ülaosas olevat "Digitembelda ja saada" nuppu.

Kui mõnel kontaktiväljal polnud ühtegi e-posti aadressi, kuvatakse veateade, kus on ära nimetatud kanded, kus e-posti aadresse polnud ehk kuhu ei ole võimalik digitembeldatud dokumente saata.

Image Modified

Sellisel juhul tuleb vajutada "Katkesta" ja masstembeldamise vaates vajutades dokumendi nimetusele, mis veateates oli välja toodud, kus e-posti aadressi polnud, minna dokumendikandele ja e-posti aadress sisestada.

E-posti aadressi sisestamine

 1. Vajuta kandel "Muuda nuppu"
 2. Kontaktiväljal (tavapäraselt nimetatud Saaja või teine osapool vmt) liigu kursoriga kontakti peale, et nime all avaneksid neli lisaikooni.
  Image Modified
 3. Vajuta teisele ikoonile (ruut pliiatsiga).
 4. Avaneb kontakti muutmise aken, kuhu saab e-posti aadressi sisestada. 
  Image Modified
 5. Vajuta "Muuda".
 6. Tagasi kandel olles vajuta "Salvesta".

Kui e-posti aadress(id) on sisestatud, mine avalehe kaudu uuesti masstembeldamise vaatesse ja vajuta uuesti nuppu "Masstembelda ja saada".

NB! Arvestada tuleb sellega, et kui kontaktiväljal oli mitu saajat ja igaühel ka e-posti aadress või mitu aadressi, siis vastav digitembeldatud fail saadetakse kõikidele e-posti aadressitele. Kui soovitakse vaid ühele saata, tuleb seda teha otse kandelt, kus

...

saab e-posti saatmise aknas ise valida, mis aadressile dokument saadetakse. 

Kuna ühe dokumendi digitembeldamine võtab keskeltläbi aega 15-25 sekundit, on paljude dokumentide digitembeldamine aeganõudev tegevus. Samal ajal võib jätkata tegevusi teises veebilehitseja aknas. Seda kui paljud dokumendi juba on

...

digitempli saanud, saab jälgida infokastist, kus on toodud välja mitu faili mitmest on juba digitembeldatud. 

Image Modified

Kui kõik failid on digitembeldatud, kaob infokastike eest ära ja avaneb nn tühi

...

vaade masstembeldamise nimekirjast (kui sinna nimekirja ei jäetud

...

sihilikult mõnda faili, mida ei soovitud digitembeldada).