Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitembeldamine on võimalik dokumendiliikideldokumendiliigil: Tõend, digiallkirjastatav fail , väljasaadetav dokument(hiljem tuleb dokument registreerida õigesse asukohta). Dokumendiliike, millel võimaldada digitembeldamist, saab seadistada DHISi administraator. Dokumendi lisamises mingeid erisusi ei ole. Tuleb täita metaandmeväljad ja lisada dokumendi fail, mida soovitakse digitembeldada. 

Digitembeldamise nupp ilmub nähtavale vaid eespool nimetatud dokumendiliikide puhul, kui kandele on lisatud BDOC formaadis dokumendifail. BDOCi saab teha lisatud digikonteiner. Faili saab muuta digikonteineriks ka otse DHISis kasutades faili nimetuse taga olevat punase rosetiga nuppu. PDF jmt formaadis faile otse digitembeldada ei saa. Alati tuleb enne dokument teha BDOCiksdokumendi fail muuta digikonteineriks

Kui dokumendi fail on tehtud BDOCiksmuudetud digikonteineriks, ilmub faili nimetuse alla kaks nuppu: "Digitembelda" ning ja "Digitembelda ja saada".


Image Modified

Digitembeldamise ja e-postiga dokumendi väljasaatmiseks tuleb vajutada nuppu "Digitembelda ja saada".

Ilmub infokastike

Image Modified

Ühe dokumendi digitembeldamine võtab aega 15-25 sekundit.

Avaneb vaade, kust saad valida kas soovid dokumenti saata DVK või e-postiga. 

Image Modified

Märkus! DVKga saab saata vaid ettevõtetele, kellel on kontaktiväljale lisatud on asutuse reg kood. 


Vajuta nupule "Saada e-postiga".

Avaneb kirja saatmise aken.

Image Modified

  • Kui kontaktiväljal oli isiku e-posti aadress olemas, ilmub see automaatselt "Kellele" lahtrisse. Kui aadresse oli rohkem, ilmuvad need kõik sinna. Vajadusel saad aadresse muuta, lisada, kustutada. 
  • Kellelt väljal saad rippmenüüst valida, et kas saajaks märgitakse Sinu e-posti aadress või DHISi üldine ehk 

...

...

  • ee
  • Nüüd saad lisada kirjale pealkirja ning sisuosa. 
  • Oluline on meeles pidada, et peale sisu lahtrit  ning enne "Saada e-postiga" nupule vajutamist tuleb valida need dokumendid, mida saata soovitakse. Vaikimisi on kõikidel failidel linnuke ees, aga kui on soov saata vaid üks või osad, siis tuleb nendelt, mida saata ei soovita linnukesed eest ära võtta. 
  • Vajuta nupule "Saada e-postiga" ja

...

  • digitembeldatud fail on välja saadetud.

Avaneb uuesti

...

vaade: 

Image Modified

Vajuta nupule "Tagasi", kui soovid minna tagasi digitembeldatavale kandele. Kui soovid minna avalehele, vajuta DHISi päises olevat majakese ikooni või vasakul nurgas olevat Tartu Ülikooli logo.

Image Modified    Image Modified