Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sit juhendist leiad leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele, mis on seotud Tartu Ülikooli e-posti aadressiga.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English


 • Kõigile Tartu Ülikooli tudengitele on loodud e-posti konto ja e-posti aadress.
 • E-posti aadress on loodud kujul eesnimi.perenimi@ut.ee ja sellele pääseb juurde nii e-posti rakenduste (Outlook, Thunderbird) kui ka veebiliidese http://mail365.ut.ee või http://kiri.ut.ee kaudu.
 • E-posti konto tehnilise lahenduse loomiseks on kasutatud Microsoft Exchange Online'i võimalusi. Konto on loodud eelkõige selleks, et kogu õppetööga seotud teave jõuaks tõrgeteta kõigi tudengiteni ja et neil oleks võimalik täies mahus. kasutada ülikooli infosüsteemide võimalusi, sh Teamsi ja Sharepointi rakendusi.
 • E-posti konto kasutamine toimub Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooli abil. Sisesta kasutajatunnus kujul kasutaja@ut.ee (näiteks kasutaja Tuuli Tudeng sisestab tuuli12@ut.ee).
 • Konto ja e-posti aadressi kasutamise õigus kehtib ülikoolis õppimise ajal.

KKK

Expand
titleMis e-posti aadressist on jutt?


Expand
titleKellel on õigus kasutada ülikooli e-posti aadressi? Kelle e-posti aadress luuakse tavaoludes automaatselt ja kelle puhul on eraldi taotluse alusel?
 • Õigus kasutada ülikooli e-posti aadressi on ülikooli liikmetel.

 • Ülikooli liikmed on loetletud ülikooli põhikirjas ja nendeks on ülikooli nõukogu liikmed, rektor, üliõpilased, töötajad, arstresidendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed.

 • Automaatselt luuakse e-posti aadressid töölepingu alusel töötavatele töötajatele, üliõpilastele, välisüliõpilasele, eksternile, külalisüliõpilasele ja väliskülalisüliõpilasele.
 • Muudeks isikuteks, kellel on õigus kontole tulenevalt liikmelisusest, jäävad ülikooli nõukogu liikmed, rektor, arstresidendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed. 


Expand
titleMis saab, kui üliõpilasel on mitu ees- või perekonnanime?
 • Kui üliõpilasel on mitu eesnime või perekonnanime, luuakse e-posti aadress kõikide nimede põhjal. Nimede vahele lisatakse punkt, näiteks eesnimi1.eesnimi2.eesnimi3.perenimi1.perenimi2@ut.ee.
 • Tudengil on võimalik tellida arvutiabilt endale lühem e-posti aadress. Kõik sellised soovid vaadatakse eraldi läbi.


Expand
titleMis tarkvaralahendust e-posti puhul kasutatakse?
 • Loodavad e-posti aadressid tehakse Microsoft Office 365 keskkonda ning loodav e-posti aadress annab tudengitele võimaluse täies mahus kasutada Office 365 võimalusi, sh Teams ja Sharepoint.
 • Loodav e-posti aadress on ülikooli infosüsteemi loomulik osa.
 • Näiteks võimaldab töötav postkast kasutada ühistöö kalendreid, lisada tudengeid Office365 gruppidesse ning tudengitel saada erinevad infosüsteemi poolt saadetavad teavitused.


Expand
titleKas ja kuidas e-posti suunata saab tudengi olemasolevale aadressile?
 • Jah, loodavat e-posti aadressi saab soovi korral edasi suunata.
 • Suunamisi saab teha O365 portaali ja Outlooki abil, juhendid on leitavad Arvutiabi veebist E-kirjade suunamine
Expand
titleKas ja mis kujul antakse e-posti sisu tudengile, kes soovib oma kirjad säilitada pärast lõpetamist?
 • Põhjendatud juhtudel (sh isik on tuvastatud) antakse e-postkast üle vastavas Exchange arhiivi formaadis (*.pst).
 • E-posti arhiivi hoitakse alles kaks aastat.


Expand
titleKas @ut.ee e-posti aadress on üliõpilastele kohustuslik ülikooliga suhtlemiseks?
 • Ei, hetkel ei ole kohustust kasutada suhtlemisel ainult ut.ee e-posti aadressi.
 • E-posti aadressi kasutamine on siiski soovituslik ning võimaldab paremini korraldada suhtlust õppija ja ülikooli vahel.


Expand
titleKui kaua saab e-posti aadressi kasutada?
 • Juurdepääs loodud e-posti kontole on võimalik õppimise ajal ning juurdepääs suletakse peale viimase semestri lõppu.