Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui aine kuulajate piirarv on täis, kuid lubatud on jääda selle aine kuulajate järjekorda, on aine nimetuse ees märkeruudu kõrval hüüumärk ja kursoriga sellele liikudes kuvatakse tekst: Õppeainele ei saa registreeruda, kuna osalejate piirarv on hetkel täis. Enne õppetöö algust ja esimeste nädalate jooksul võivad grupis kohad vabaneda, seetõttu pakume võimalust registreeruda järjekorda. Koha vabanemisel saate teate kõikidele ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast. Kuna vastamise aeg on väga piiratud, palun jälgige hoolikalt meiliaadressile saabuvaid teateid! (vt joonis).

...