Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käesolev dokument reguleerib Tartu Ülikooli meililistiteenuse kasutust.

Kellele on teenus suunatud

Teenus on Tartu Ülikooli põhikirjas sätestatud eesmärgi saavutamiseks ja toetamiseks.

...