Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tartu Ülikooli töötajatel on TÜ puhverserveri kasutamine vajalik mõningate on-line andmebaaside (raamatukogu, meditsiini jne) kasutamiseks.

Väljastpoolt Tartu Ülikooli võrku puhverserveri kasutamiseks tuleb aktiveerida ka TÜ VPN ühendus.

Juhendid puhverserverite kasutamiseks erinevates brauserites leiate siit:

...