Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui õpitud semestrite arv ületab õppekava nominaalkestuse semestrite arvu, siis loetakse õpitud semestrite arvuks õppekava nominaalkestuse semestrite arvu. Näiteks kui õppekava nominaalkestus on 3 aastat (6 semestrit) ja õpitud semestrite arv on 7, siis nominaalmaht leitakse 6 semestri järgi.

...

SEOTUD TEEMAD

Nominaalmaht