Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ülikooli akadeemilise struktuuri moodustavad instituudid ja kolledžid, mis koonduvad nelja valdkonda. Iga valdkonna tegevust koordineerib valdkonna nõukogu. Valdkonna tööd juhib dekaan. Valdkonnad on: