Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset meilisüsteemi - Roundcube, Exchange  Exchange ja Exchange online Online (Office365 ). Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad Roundcube'i kasutajadvõi O365).

...

Children Display
pageMailhost juhendid

Exchange juhendid

Children Display
pageExchange juhendid

...