Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

1. Otsige oma töölaualt üles Network Connections ikoon ja tehke sellel hiire vasak klõps ning valige saadaolev eduroam nimeline levi. Kui te seadistamise hetkel levis ei ole, siis peate looma uue traadita võrguühenduse "Create New Wireless Network..."

2. Avanenud aknas täitke väljad:

  • Wireless Security: WPA & WPA2 Enterprise
  • Authentication: PEAP
  • Inner Authentication: MSCHAPv2
  • Username: TÜ kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee
  • Password: teie parool
    Image Modified

3. Seejärel vajutage "Connect"
4. Kui teid hoiatatase CA sertifikaadi mitte valimise eest, siis vajutage Ignore

5. Kui traadita ühendus on loodud, siis näitab Network Manager ikoon levi klaliteeti.