• Sisehindamise vidin kuvatakse õppekava programmijuhi töölauale sisehindamise põhi- või vahearuande täitmise perioodil.
 • Sisehindamise vidin kuvatakse kõikidele sisehindamisel oleva õppekava kehtiva suhtega programmijuhtide töölaudadele.

Sisehindamise vidin sisaldab järgmisi andmeid:

 • õppekava nimetus, kood, õppeaste;
 • sisehindamise aruande olek, aruande täitmiseks avanemise kuupäev. 


 • Aruande täitmise lehele liikumiseks vajutage pliiatsi ikoonile (joonisel p 1). Pliiatsi ikoon kuvatakse nende õppekavade sisehindamise aruannete juurde, mida on võimalik muuta/täiendada - aruanne on kas loomisel või sisekasutuses.
 • Aruande vaatamise lehele liikumiseks vajutage õppekava nimetusele (joonisel p 2).


Vidin ei näita sisehindamise liiki. Õppekava sisehindamise aruande liik (Sisehindamise põhiaruanne või Sisehindamise vahearuanne) kuvatakse aruande vormi pealkirja.  • The internal evaluation widget is displayed on the curriculum programme director's dashboard during the period of filling in the main or intermediate report of the internal evaluation.
 • The internal evaluation widget is displayed on dashboard of all current programme directors of the curriculum under internal evaluation. 

The internal evaluation widget contains the following information:

 • curriculum name, code, level of study;
 • the status of the internal evaluation report, the date of opening for completion of the report. 

 • Click the pencil icon (Figure 1) to go to the report completion page. The pen icon is displayed next to the internal evaluation reports of the curricula that can be changed / supplemented - the report is either being created or registered. 
 • To go to the report viewing page, click on the name of the curriculum (Figure 2). 

The widget does not show the type of internal evaluation. The type of internal evaluation report (Internal Evaluation Main Report or Internal Evaluation Interim Report) is displayed in the title of the report form.