Tingimused ja tugi lehe andmete nägemiseks peate ÕISi sisse logima. 


Lehekülg jaguneb kaheks: 

 

Õppeteenuse tingimused 

Tingimused ja tugi lehel kuvatakse viiteid Tartu Ülikoolis õppimist puudutavate eeskirjadele, headele tavadele, ÕISi kasutustingimustele ja ülikooli andmekaitsetingimustele.  


Lehe sisu muutub vastavalt õppekoha andmetele. Kui teil on aktiivne õppekoht täiendusõppes, kuvatakse viidet ka täiendusõpet puudutavatele eeskirjadele.  

Õpingute ajal on sulle toeks 

Plokki Õpingute ajal on sulle toeks näidatakse tasemeõppes õppijatele. Õppija näeb oma õppekava programmijuhi ja õppekorralduse spetsialisti andmeid. Kontaktandmete vaatamiseks vajutage isiku nime juures (info) ikoonile.SEOTUD TEEMAD


To view Terms and support page you must log in to SIS.


The page is divided into two: 

Terms of providing educational services

The Terms and Support page displays references to the rules concerning learning at the University of Tartu, good practices, the terms of use of SIS and the university's data protection terms. 

The content of the page changes according to the data of the study place. If you have an active continuing education student place, a reference to the rules for continuing education will also be displayed. 

We will support you during your studies

The block We will support you during your studies will be shown to degree-seeking students. The student sees the details of their curriculum Programme director and Academic affairs specialist. To view contact information, click (info) next to the person's name. RELATED TOPICS